Zakres usług

 • Serwis tachografów cyfrowych
 • Serwis tachografów analogowych
 • Legalizacje i kalibracje wszystkich typów tachografów ( w tym 4.0)
 • Serwis oraz montaż cb radii oraz anten
 • Montaż radioodtwarzaczy samochodowych oraz anten
 • Montaż przetwornic, telewizorów samochodowych i innych

Dodatkowo oferujemy obsługę samochodów osobowych oraz dostawczych w zakresie serwisów międzyprzebiegowych.

SERWIS TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH

Świadczymy usługi w zakresie napraw, instalacji, kalibracji, sprawdzania tachografów analogowych marek Siemens, VDO, Stonridge, Actia oraz tachografów cyfrowych.

Rozliczenia czasu pracy kierowcy

Kontakt w sprawie analizy i rozliczeń czasu pracy kierowcy: 530-932-301, Anna Juszczak

 • Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców,
  • odczyty karty kierowcy z tachografu, analiza i kontrola naruszeń wg ITD – wyjaśnienie i pokierowanie jak ich nie popełniać
  • wyliczanie delegacji polskiej oraz zagranicznej
  • ewidencja czasu pracy z wyliczeniem kwot wynagrodzenia
  • wprowadzenie dni chorobowych i urlopów
  • raport płacowy dla księgowości (wynagrodzenia, delegacje, płace UE)
  • raport dziennej aktywności kierowcy
  • rejestr czasu pracy
  • zestawienie godzin pracy
  • wsparcie dla kierowcy w sprawie rozwiązywania niejasności związanych z godzinami czasu pracy

CB RADIA

Nasza firma zajmuje się sprzedażą oraz naprawą CB Radia. Zapraszamy do kontaktu lub do naszych siedzib znajdujących się w Sieradzu, Zduńskiej Woli oraz Pabianicach.

E-TOLL – pełny zakres usług

Od 1 grudnia wszyscy kierowcy pojazdów lekkich poruszających się po wybranych odcinkach autostrad A2 i A4 mają obowiązek wnoszenia opłat przez system e-TOLL.

Od 1 lipca 2021 r. uruchomiony został nowy system poboru opłat za korzystanie z ponad 3600 km płatnych odcinków dróg krajowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Obowiązek korzystania z e-TOLL przy rozliczaniu należności za przejazd obejmuje pojazdy i zespoły pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy.

Lokalizator Geonavi e-TOLLgps zamontowany w pojeździe na potrzeby rozliczeń e-TOLL można wykorzystać do monitoringu pojazdów i floty dzięki połączeniu z aplikacją Geonavi.

Dzięki urządzeniu e-TOLL gps zyskujesz:

 • Bezpieczeństwo
 • Bezobsługowość
 • Niezawodność
 • Kontrola pojazdów i kierowców

SYSTEM DVS

Standard bezpośredniej widoczności dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie

Od 26 października 2020 r. WSZYSTKIE pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą wymagały zezwolenia na wjazd do Londynu.

Standard Direct Vision egzekwowany przez Transport for London (TfL), wyrażany jest liczbą gwiazdek wskazującą, ile kierowca może zobaczyć z kabiny na drodze. Producent pojazdu klasyfikuje pojazd pewną liczbą gwiazdek. Ta ocena (w skali 0-5) odnosi się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną i nie uwzględnia urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zamontowane później.

Samochody ciężarowe, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki muszą zostać wyposażone w
dodatkowe urządzenia do pośredniego widzenia. Wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa nie zmieni
oceny pojazdu w skali gwiazdkowej, ale pozwoli na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej. Do 2024 roku minimalne wymagania DVS wzrosną do trzech gwiazdek.

Pojazdy, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki lub te, które nie są wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa zostaną objęte zakazem wjazdu do Aglomeracji Londyńskiej od 26 października 2020 roku.

Jak długo ważne będzie to zezwolenie?

Okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych zależy od tego, czy pojazd spełnia minimalne wymagania DVS, czy też został dopuszczony do ruchu jako spełniający warunki Bezpiecznego Systemu:

 • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych jedną lub dwoma gwiazdkami lub tych, które zostały uznane za spełniający warunki dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa, tracą ważność w dniu 25 października 2024 r., a od października 2024 r. dla pojazdów tych trzeba będzie ponownie ubiegać się o 10-letnie zezwolenie według progresywnych kryteriów dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa.
 • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych trzema, czterema lub pięciu gwiazdkami wygasną 25 października 2030 r. lub po upływie dziesięciu lat od daty złożenia wniosku, jeżeli zostaną wystawione po 26 października 2020 r. (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Progresywne Systemy Bezpieczeństwa: Wymagania zostaną poddane przeglądowi w 2022 r. w celu uwzględnienia nowych technologii lub urządzeń zabezpieczających, które nie są obecnie dostępne. Jeżeli zostaną one uznane za ważne, przed ponownym wnioskiem