Jeśli jeździsz w transporcie międzynarodowym

18.08.2025 – OBOWIĄZKOWA WYMIANA TACHOGRAFÓW 1C (2019-2023) NA TACHOGRAFY GEN2V2

wymiana tachografów pakiet mobilności

Koszt wymiany: 3900 zł netto1

13.12.2024 – OBOWIĄZKOWA WYMIANA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH2 ORAZ CYFROWYCH 1B (DO 2019) NA TACHOGRAFY GEN2V2

Koszt wymiany: 4900zł netto

1 – cena może ulec zmienia w przypadku wymiany modułu DSRC
2 – wymiany tachografów analogowych wyceniane są indywidualnie

Najważniejsze daty:

Od

21 sierpnia 2023

Tachografy Smart2 obowiązkowe we wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdach (krajowych i międzynarodowych)

Przed końcem

2024

Obowiązkowa modernizacja wszystkich tachografów analogowych i 1B do pojazdów transportu międzynarodowego

Do

18 sierpnia 2025

Obowiązkowa modernizacja wszystkich tachografów 1C w pojazdach transportu międzynarodowego na tachografy Smart2

Od

1 lipca 2026

Obowiązek montażu tachografów Smart2 we wszystkich pojazdach ciężarowych o masie powyżej 2,5 t do transportu międzynarodowego

Jeżeli w tej chwili stoisz przed wyborem nowego sprzętu, postaw od razu na inteligentny tachograf drugiej generacji, co pozwoli Ci uniknąć konieczności ponownej wymiany w 2025 roku. Zaproponujemy najlepsze i najkorzystniejsze dla Was rozwiązania. Skontaktuj się z nami i już dziś umów się na wymianę tachografu w Twoim pojeździe!

TACHOGRAF SE5000 SMART 2

Stoneridge Electronics - SE5000 Smart 2 Pakiet mobilności

SE5000 Smart 2 jest inteligentnym tachografem drugiej generacji firmy Stoneridge, zaprojektowanym w celu spełnienia norm Mobility Package I UE. Pakiet mobilności stanowi zbiór europejskich przepisów i regulacji dla sektora transportu i zawiera nowe przepisy mające na celu poprawę warunków socjalnych kierowców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienie równego dostępu do rynków europejskich. Zgodnie z załącznikiem Smart 2 (UE 2016/799), przyjętym rozporządzeniem 2021/1228, do lepszego monitorowania i egzekwowania tych norm w Unii Europejskiej wymagany jest ulepszony technicznie tachograf. Stało się to przyczyną wprowadzenia tachografu SE5000 Smart 2 firmy Stoneridge Electronics.

BLUETOOTH / ITS

 • Alternatywny interfejs tachografu do Optimo² do migania pola i programowania

GNSS

 • Określenie kraju kalibracji
 • Sprawdzenie wersji cyfrowej i aktualizacja w razie potrzeby 
 • Odchylenie zegara wewnętrznego poniżej 5 minut
 • Uwierzytelnianie pozycji OSNMA po okresie przejściowym
 • Wsteczna kompatybilność z bieżącymi wtórnikami ROGER

NOWE WPISY NA PŁYTCE

 • Nowy parametr domyślny typu obciążenia, który zostanie ustawiony podczas instalacji

TACHOGRAF POLOWY-FLASH

 • Przez Optimo² CAN lub interfejs Bluetooth
 • Weryfikuj i aktualizuj mapy GNSS
 • Aktualizuj oprogramowanie pod kątem nowych funkcji, zmian legislacyjnych i ulepszeń
 • Wymagane około 2024 r. do ostatecznej obsługi OSNMA, tachografy po okresie przejściowym
 • Wymagane przy każdej inspekcji w celu aktualizacji Cyberbezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE TRZECIE ŹRÓDŁO RUCHU

 • Brak nowego testu. Wystarczy sprawdzić, czy nie występują błędy 0A i 3A w zakresie dodatkowego wewnętrznego czujnika ruchu DSRC
 • Tester ręczny DSRC wymaga aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • Oprogramowanie Optimo² w wersji 7.0 wyświetla jeden z dodatkowych komunikatów RTM
 • Optimo² zostanie użyte do aktualizacji oprogramowania sprzętowego bieżącego modułu DSRC poprzez sieć CAN

KARTY WARSZTATOWE SMART 2

 • Nowe informacje związane z Cabotage zapisywane tylko na karcie warsztatowej Smart 2
 • Tachografy Smart 2 pozostają kompatybilne z kartami Smart 1
 • Karty warsztatowe Smart 1 nie będą zapisywały domyślnie typu obciążenia zarejestrowanego w tachografie, informacje te należy ręcznie dodać do raportu certyfikacyjnego

NOWE PIKTOGRAMY

 • Model SE5000 Smart 2 jest wyposażony w przyjazne dla użytkownika piktogramy ułatwiające obsługę tachografu.
 • Operacja załadunku
 • Operacja rozładunku
 • Jednoczesna operacja załadunku/rozładunku
 • Typ ładunku: pasażerowie
 • Typ ładunku: towary
 • Typ ładunku: niezdefiniowany typ ładunku
 • Miejsce, w którym pojazd przekroczył granicę między dwoma krajami
 • Miejsce, w którym wystąpiła operacja załadunku
 • Miejsce, w którym wystąpiła operacja wyładunku
 • Zabezpieczenia/uwierzytelnione dane/pieczęcie
 • Mapa cyfrowa/przejście graniczne

TACHOGRAF POLOWY-FLASH

 • Przez Optimo² CAN lub interfejs Bluetooth
 • Weryfikuj i aktualizuj mapy GNSS
 • Aktualizuj oprogramowanie pod kątem nowych funkcji, zmian legislacyjnych i ulepszeń
 • Wymagane około 2024 r. do ostatecznej obsługi OSNMA, tachografy po okresie przejściowym
 • Wymagane przy każdej inspekcji w celu aktualizacji Cyberbezpieczeństwa
ANTENA DSRC MODUŁ 12V STONERIDGE

DSRC Moduł/Antena 24V

Wymagana do zdalnej weryfikacji czasu pracy przez inspektorów oraz do pobierania danych z tachografu przez przedsiębiorców

Kitas 4.1 – nadajnik prędkości do tachografu inteligentnego SMART 2 (jednokrotnego parowania)

Montowany na skrzyni biegów, odpowiada za odczytywanie prędkości i przekazywanie jej do tachografu

kitas 4.1 smart 2
lesikar kitas

LESIKAR TACH3 SMART 4.0 (1B, 1C)

Najważniejszą zaletą przetworników Lesikar jest możliwość wielokrotnego parowania z tachografami cyfrowymi