Tachografy analogowe

Sprawdzenia (legalizacji) tachografu analogowego zgodnie z Dz. U. Nr 33 poz.295 dokonuje się ? nie rzadziej niż co 24 miesiące, licząc od daty naniesionej na tabliczkę pomiarową?. Sytuacją zmuszającą do częstszego sprawdzenia tachografu przez wyspecjalizowany serwis jest ? uszkodzenie urządzenia rejestrującego, przekroczenie dopuszczalnych wartości błędów, uszkodzenie bądź utrata cechy nałożonej w czasie sprawdzenia lub tabliczki pomiarowej?.

Podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami rejestrującymi

Tachograf samochodowy to urządzenie kontrolne, posiadające przyrządy wskazujące, czyli:

 • przebytą odległość (drogomierz)
 • prędkość ( tachometr)
 • czas ( zegar)

Ponadto tachograf musi posiadać przyrząd rejestrujący przebytą odległość, przyrząd rejestrujący prędkość, jeden lub więcej przyrządów rejestrujących cztery grupy czasowe:

 • czas kierowania
 • czas pracy aktywnej
 • przerwy w prowadzeniu
 • okresy dziennego odpoczynku

Normy czasu pracy kierowców:

Czas kierowania (pracy aktywnej):

 • dzienny: maksymalnie 9 godzin – 2 razy w tygodniu do 10 godzin
 • tygodniowy: ograniczenie tygodniowego czasu kierowania nie jest podane wprost. Najpóźniej po 6 dniach pracy względnie 6 dniach musi być- jeden dzień wolny od pracy w weekend (sobota lub niedziela)
 • dwutygodniowy: max. 90 godzin

Czas przerw w jeździe:

 • rozkład przerw: maksymalnie co 4,5 godziny jazdy
 • czas przerw: 45 minut z możliwością podziału na minimalne 15 minutowe odcinki

Odpoczynek dzienny:

 • 1 kierowca: minimum 11 godzin dziennie. dopuszcza się 3 x w tygodniu po 9 godz. dziennie lub 12 godzin podzielone na dwa lub trzy odcinki, z których przynajmniej jeden ma minimum 8 godz. w ciągu każdych 24 godzin .
 • 2 lub więcej kierowców: 8 godzin odpoczynku w ciągu każdych 30 godzin

Odpoczynek tygodniowy:

 • 45 godzin, w tym co najmniej jeden dzień wolny Możliwość skrócenia do 36 godz. na miejscu postoju stałego lub na bazie, względnie do
 • 24 godzin w trasie (na wyjeździe)

1. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 z dn. 20 grudnia 1985 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2135/98 z dn. 24 września 1998r. zmieniające Rozporządzenie(EWG) Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz Dyrektywę 88/599/EWG.

3. Komisji(WE) Nr 1360/2002 z dn. 13 czerwca 2002 r. dostosowujące się po raz siódmy do postępu technicznego Rozporządzenie Rady(EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. 

4. Komisji (WE) Nr 432/2004 z dn. 5 marca 2004r. dostosowujące do postępu technicznego po raz ósmy Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dn. 20 grudnia 1985r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Swoim działaniem obejmujemy całe województwo łódzkie: Łódź, Sieradz, Zduńska Wola, Wieluń, Złoczew, Szadek, Warta, Wieruszów, Widawa.


Nie czekaj, przygotuj się już teraz! Sprawdź szczegóły >>