System DVS

Standard bezpośredniej widoczności dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie

Od 26 października 2020 r. WSZYSTKIE pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą wymagały zezwolenia na wjazd do Londynu.

Standard Direct Vision egzekwowany przez Transport for London (TfL), wyrażany jest liczbą gwiazdek wskazującą, ile kierowca może zobaczyć z kabiny na drodze. Producent pojazdu klasyfikuje pojazd pewną liczbą gwiazdek. Ta ocena (w skali 0-5) odnosi się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną i nie uwzględnia urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zamontowane później.

Samochody ciężarowe, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki muszą zostać wyposażone w
dodatkowe urządzenia do pośredniego widzenia. Wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa nie zmieni
oceny pojazdu w skali gwiazdkowej, ale pozwoli na wjazd do Aglomeracji Londyńskiej. Do 2024 roku minimalne wymagania DVS wzrosną do trzech gwiazdek.

Pojazdy, które nie spełniają minimalnego wymogu jednej gwiazdki lub te, które nie są wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa zostaną objęte zakazem wjazdu do Aglomeracji Londyńskiej od 26 października 2020 roku.

Jak długo ważne będzie to zezwolenie?

Okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych zależy od tego, czy pojazd spełnia minimalne wymagania DVS, czy też został dopuszczony do ruchu jako spełniający warunki Bezpiecznego Systemu:

  • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych jedną lub dwoma gwiazdkami lub tych, które zostały uznane za spełniający warunki dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa, tracą ważność w dniu 25 października 2024 r., a od października 2024 r. dla pojazdów tych trzeba będzie ponownie ubiegać się o 10-letnie zezwolenie według progresywnych kryteriów dodatkowych Systemów Bezpieczeństwa.
  • Zezwolenia dla pojazdów sklasyfikowanych trzema, czterema lub pięciu gwiazdkami wygasną 25 października 2030 r. lub po upływie dziesięciu lat od daty złożenia wniosku, jeżeli zostaną wystawione po 26 października 2020 r. (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Progresywne Systemy Bezpieczeństwa: Wymagania zostaną poddane przeglądowi w 2022 r. w celu uwzględnienia nowych technologii lub urządzeń zabezpieczających, które nie są obecnie dostępne. Jeżeli zostaną one uznane za ważne, przed ponownym wnioskiem


Nie czekaj, przygotuj się już teraz! Sprawdź szczegóły >>